SEGURETAT PRIVADA

CATÀLEG DE CURSOS

El nostre Centre de Formació de Seguretat, té com a activitat principal la formació teoricopràctica en el camp de la seguretat i està autoritzat per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, Direcció General d’Administració de Seguretat, per Competències del Ministeri d ‘ interior.

Per la seva especialitat específica a la formació pràctica de seguretat, a causa de les seves instal·lacions i professorat, està posicionat com un dels millors i més complets centres de formació de seguretat.

És l’únic centre a nivell estatal amb un Circuit Escola propi per a les pràctiques intensives de conducció evasiva, un Camp de Focs per a la formació pràctica d’extinció d’incendis i una Galeria de Tir amb foc real i Armeria amb servei autoritzat de lloguer d’armes per formació de seguretat privada.

FORMACIÓ I HABILITACIÓ DEL PERSONAL DE SEGURETAT PRIVADA

CURSOS PER LA OBTENCIÓ DE LA HABILITACIÓ DE:

 • VIGILANT DE SEGURETAT – 180 HORES
 • ESCORTES PRIVATS – 60  HORES
 • VIGILANTS D’EXPLOSIUS – 30 HORES

AUTORITZATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DIRECCIÓ GENERAL D´INTERIOR – DIRECCIÓ GENERAL ADMINISTRACIÓ DE SEGURETAT

RECICLATGES VIGILANTS DE SEGURETAT

20 HORES MINIMES ANUALS DE FORMACIÓ PER L’ACTUALITZACIÓ O ESPECIATLIZACIÓ DEL VIGILANT DE SEGURETAT

CURSOS FORMACIÓ ESPECIFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT (Duració minima de 10 hores de formació presencial)

 • SERVEI DE TRANSPORT DE SEGURETAT
 • SERVEI DE RESPOSTA DAVANT ALARMES
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN BUQUES
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN PORTS
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN AEROPORTS
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA AMB GOSSOS
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA AMB RAIGS X
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN CENTRES COMERCIALS
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN CENTRES HOSPITALARIS
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN URBANITZACIONS, POLIGONS, TRANSPORTS I ESPAIS PÚBLICS
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PÚBLICS
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN INSTAL·LACIONS NUCLEARS I ALTRES CATALOGADES COM INFRAESTRUCTURES CRÍTIQUES
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA EN CENTRES D’INTERNAMENT I DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT
 • SERVEI DE VIGILÀNCIA DEL PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

AUTORITZATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DIRECCIÓ GENERAL D´INTERIOR – DIRECCIÓ GENERAL ADMINISTRACIÓ DE SEGURETAT

CURSOS DE CONTROLADORS D’ACCESOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CURS DE 60 HORES DE FORMACIÓ

AUTORITZAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DIRECCIÓ GENERAL D´INTERIOR

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA DE L’US DEL DESFRIBIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA)

CURS DEA 8 HORES / RECICLATGE 4 HORES. – 8 PLACES MÀXIM

AUTORITZAT PER L’INSTITUT D´ESTUDIS DE LA SALUT – GENERALITAT DE CATALUNYA

FORMACIÓ PRÁCTICA DE CONDUCCIÓ EVASIVA I PROTECCIÓ PER A ESCORTES PRIVATS

CURS DE CONDUCCIÓ EVASIVA I PROTECCIÓ

CURS PRÀCTIC EXCLUSIU PER A ESCORTES PRIVATS D’1 A 3 JORNADES DE DURACIÓ SEGONS CONTINGUTS MÍNIMS DELS MÒDULS

AUTORITZAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D´INTERIOR – DEPARTAMENT GENERAL ADMINISTRACIÓ DE SEGURETAT

CURSOS DE SEGURETAT AEROPORTUARIA PER AL PERSONAL DE SEGURETAT PRIVADA

CURS DE CERTIFICACIÓ 1 – “SEGURETAT AEROPORTUARIA”

CURS DE CERTIFICACIÓ 2 – “OPERADOR D’EQUIPS D’INSPECCIÓ D’EQUIPATGE DE MÀ, OBJECTES TRANSPORTS, EQUIPATGE DE BODEGA, PROVISIONS D’A BORD I SUBMINISTRAMENTS”

CURS DE CERTIFICACIÓ 3 – “OPERADOR D’EQUIPS D’INSPECCIÓ DE CÀRREGA I CORREU”

FORMADORS ACREDITATS PER L’AGÈNCIA ESTATAL DE SEGURETAT (AESA)

STAFF, DOCENTS I RECURSOS

 • Directora del Centre de formació
 • Professors acreditats per les Àrees Tènic Professional, Juridica, Socioprofessional
 • Professors acreditats per Seguretat i Protecció
 • Professors acreditats per extinció d’incendis, sistemes de comunicació, explosius i armamente i tir
 • Professors Llicenciats en Medicina, acreditats Primers Auxilis
 • Professros acreditats en Vigilància en Ports, Buques i Aeroports
 • Professros acreditats en Raigs X (Mitjans de detecció)
 • Professors acreditats en Preparació Fisica i Defensa Personal
 • Formadors AVSEC – Seguretat Aeroportuaria
 • 15 Instructors especialistes en seguretat integral
 • 10 Instructors especialistes en conducció evasiva i protecció
 • GALERIES DE TIR 10, 15, 25, 50 Y 100 mts. y Armeria
 • Circuit conducció: àrees lliscants, pista frenada per conducció evasiva
 • 60 vehicles distints models SEAT
 • 5 vehicles AUDI, per pràctiques d’escortes privats
 • Gimnàs autoritzat de 300 m2
 • Camp de focs per pràctiques d’extinció d’incendis
 • Àrea per pràctiques escortes, encotxar i desencotxar
 • 4 Aules teòriques

SOL·LICITA INFORMACIÓ SOBRE ELS NOSTRES CURSOS

Necesites més informació sobre cursos i formació? Tens alguna pregunta que fer-nos?

Si ho desitges, pots omplir el seguent formulari i, en breu, contactarem amb tu.

Trieu una opció:

IMPORTANT:

Autorització:

13 + 11 =